skip to Main Content

Aktier fylder utroligt meget i vores forståelse af investeringer i dag. Og handel med aktier kan være både spændende, udfordrende og en af de absolut mest profitable måder at investere sine penge på. Men det er ikke logisk for alle, hvordan man kommer i gang med aktiehandel på en fornuftig måde, og megen mystik omkranser stadigvæk aktiemarkedet, som kan virke både uoverskueligt og uforudsigeligt for udenforstående.

Hvis du er nysgerrig på, hvordan aktiehandel fungerer, og godt kunne tænke dig at komme i gang med aktiehandel selv, så er du kommet til rette sted. Her har vi samlet en begynderguide, som har til hensigt at kortlægge nogle af de vigtigste koncepter indenfor handel med aktier, og som kan hjælpe dig godt fra start.

aktiehandel
Hvad er aktier egentlig?

En aktie er i virkeligheden en andel af et aktieselskab – altså en hvilken som helst virksomhed, som er børsnoteret. Når du køber en aktie i en virksomhed, ejer du således en typisk lille andel af denne virksomhed. Som aktionær har du ikke indflydelse på den daglige drift i selskabet, men du har som udgangspunkt ret til at få del i overskuddet og et eventuelt udbytte.

Forskellige aktier har meget forskellige værdier (altså priser, som de handles for). Prisen for en aktie bestemmes ud fra markedsværdien. Lidt forsimplet sagt vil det altid være udbud og efterspørgsel, som bestemmer en akties pris. Det betyder, at der opstår en enighed på børsen – hvor aktierne handles – om, hvad en bestemt aktie kan købes og sælges for.

Mange forskellige faktorer kan påvirke udbud og efterspørgsel på en aktie. For eksempel kan et godt regnskab i en virksomhed eller en ny handelsaftale påvirke aktiens pris, så den bliver mere værd. Omvendt kan en politisk skandale i en virksomhed gøre, at prisen på en aktie dykker på ganske kort tid.

Hvordan tjener du i virkeligheden penge på aktier?

Selvom du måske forstå det principielle om, hvad aktier er, så er det ikke sikkert, at du ved, hvordan der egentlig tjenes penge på en aktie. Det kan nemlig godt forekomme lidt abstrakt, hvordan du som investor faktisk får dine penge retur igen, når du har investeret dem i aktier.

Som hovedregel er der blot to forskellige måder at tjene penge på, når du handler om aktier. De to kaldes i daglig tale for henholdsvis værdistigning og dividender. Læs mere om de to kategorier herunder.

Værdistigning

Værdistigning inden for aktier forekommer, når aktien bliver mere værd, end det du har købt den for. En værdistigning kan forekomme på mange forskellige tidspunkter, og kan være både store og små. Som udgangspunkt fluktuerer aktiemarkedet dagligt, og der kan således være både et værdifald og en værdistigning på en og samme dag.

Hvis du søger at tjene mange penge på dine aktier, så vil du som udgangspunkt sigte efter en signifikant værdistigning – altså hvor du får dine penge flere gange igen. Det kan for eksempel være, hvis du har købt en aktie til 100 kr. stykket og på et senere tidspunkt kan sælge den til 200 kr. eller 300 kr. stykket.

Det er vigtigt at huske på, at aktiemarkedet kan være højst uforudsigeligt, og derfor er det svært at vide, hvor lang tid der går, før du kan opnå en ønsket værdistigning. I mange tilfælde vil der gå flere år eller årtier, før en aktie har opnået et niveau, som du synes er interessant. Og så er det bare om at sælge, inden aktien falder igen.

Dividender

Dividender er et begreb inden for økonomi, som dækker over det årlige udbytte i en virksomhed, som fordeles mellem aktionærer eller andelshavere. Kort fortalt er det således det beløb, du får som ejer af en aktie, når det pågældende selskab, du ejer aktien i, opgør deres årlige udbytte. Beløbet fastsættes af virksomhedens ledelse.

I langt de fleste selskaber udgør dividenden et fast beløb per aktie. Har du flere aktier, får du således et større udbytte. Hvis en aktie betaler 20 kr. om året i dividender, og du ejer 50 aktier i selskabet, vil du således få 1000 kr. udbetalt årligt i dividender. Dividender opgives normalt i et årligt beløb, selvom de sommetider udbetales månedligt, kvartalsvist eller halvårligt.

Det er vigtigt at vide, at ikke alle aktier udbetaler dividender. Hvis du er interesseret i at investere i aktier med fokus på at modtage dividender, er det således essentielt, at du vælger dividendeaktier. Denne type aktier kaldes også for udbytteaktier. Mange store selskaber i Danmark sælger udbytteaktier, og for eksempel kan du købe udbytteaktier i Nordea, Danske Bank eller Matas.

Aktiehandel og risici – hvor der handles, der spildes

De fleste som husker den største økonomiske krise, vi har haft i nyere tid, vil også huske, hvordan aktiemarkedet led i denne periode. Da den amerikanske økonomi kollapsede i 2008 og 2009, var det i høj grad aktionærer, der mærkede en signifikant nedgang i værdien på deres aktier. Kriser som denne har været med til at øge forsigtigheden og skepsissen omkring aktiehandel, og det er ikke nødvendigvis en dårlig ting.

Hvis du går med tanker om at investere dine penge i aktier, er det nemlig utroligt vigtigt at du forstår, at der også er risici forbundet med handel med aktier. Der findes mange forskellige typer af risici forbundet med aktier, som du bør være opmærksom på. Her er de tre primære, som er værd at holde in mente for alle aktionærer.

Markedsrisiko

Som nævnt tidligere i denne artikel, så bestemmes en akties pris på baggrund af udbud og efterspørgsel. Hvis en aktie du har købt pludselig falder drastisk i værdi, vil dine penge i denne periode også være mindre værd. Altså vil du i teorien have tabt penge på din aktiehandel. Dog er det vigtigt at huske på, at dine penge først er tabt, når du sælger aktien. Et eksempel er, hvis du har købt en aktie til 100 kr., og den året efter pludselig falder over en periode på flere måneder, indtil den handles til 50 kr. stykket. Sælger du din aktie her, vil du reelt have tabt penge. Det vigtigste at huske på er dog, at du først taber dine penge, når du sælger aktien.

Vælger du i stedet at holde fast i din aktie, vil du kun i teorien have tabt penge. Hvis aktien stiger i værdi igen, vil du således tjene dine penge hjem igen, og kan måske endda vente længe nok til at aktien stiger til mere, end du købte den for i sin tid.

Handel i forskellige valutaer

Hvis du køber aktier i andre valutaer (for eksempel i amerikanske dollar), er det relevant at huske på, at valutakursen kan påvirke værdien af din aktie. Køber du amerikanske aktier, mens dollarkursen er høj, kan du således risikere at miste penge på dine aktier, hvis kursen på den amerikanske dollar falder i forhold til den danske krone. Dette kan ske på trods af, at aktien i sig selv ikke mister værdi.

Er du interesseret i at købe aktier i en anden valuta end danske kroner, er det således utroligt vigtigt at huske på, at der hele tiden kan opstå svingninger i valutakurserne i forhold til hinanden.

Inflation

Inflation er et samfundsøkonomisk begreb, som dækker over, at priserne på varer og ydelser stiger, hvilket både kan resultere i en forringet købekraft og et fald i en valutas værdi. Forestil dig for eksempel, at du modtager den samme løn på dit arbejde over en femårig periode. I løbet af disse fem år lægger du måske mærke til, at en liter mælk eller et kilo sukker bliver lidt dyrere. Det vil ofte være tegn på inflation, hvor din købekraft bliver negativt påvirket. I Danmark ligger inflationen som tommelfingerregel på mellem 1% og 2% om året, men den har været både væsentligt højere og lavere. I 2016 var den for eksempel på blot 0,3 % på grund af efterdønninger fra finanskrisen.

Når det kommer til aktiehandel, kan inflation også udgøre en økonomisk risiko for dig. Hvis dine aktier ikke stiger i værdi i samme grad som inflationsraten, kan du således risikere at miste værdi på dine aktier. Dette er dog ikke så stort et problem for langt de fleste aktier, da virksomheder som udgangspunkt følger inflationen. Derimod vil det være relevant at holde in mente, hvis du for eksempel påtænker at investere i obligationer, som i mange tilfælde vil være mere følsomme i forhold til inflation.

Tidshorisont og strategi

Når det kommer til aktiehandel, drejer det sig i vid udstrækning om, hvilken tidshorisont og strategi, du vil fokusere på. Der er nemlig ikke én måde at investere i aktier, men derimod utroligt mange forskellige veje, du kan vælge at gå.

Herunder har vi listet nogle af de mest elementære overvejelser i forhold til tid og strategi, som du bør overveje, inden du for alvor går i gang med at handle med aktier.

Beslut dig for, hvor langt- eller kortsigtet, du ønsker at investere

Det første du bør spørge dig selv om, er hvor langt- eller kortsigtet du ønsker at investere i aktier. Det kan være fristende at ville handle kortsigtet med aktier, og nogle af de mennesker som er dygtige til netop denne form for aktiehandel, formår at tjene mange penge. Dog er det en langt mere flygtig og svingende form for aktiehandel, som også er forbundet med mere risiko og statistisk set også mere uforudsigelighed.

Langt de fleste personer, som handler med aktier, har et længere perspektiv på typisk flere år eller som minimum flere måneder. Nogle vælger også en kombination, hvor de både handler langsigtet og kortsigtet på samme tid. Uanset hvilken tidshorisont, du er mest interesseret i, bør du sætte dig grundigt ind i fordele og ulemper ved dem hver især.

Strategi 1: Dagshandel

Daghandel er nok i virkeligheden dét, som mange mennesker i høj grad forbinder med Wall Street og moderne aktiehandel. Dagshandel går kort sagt ud på at handle en værdi (i dette tilfælde en aktie) i indeværende dag med fokus på at opnå en profit. For at være dygtig til dagshandel handler det i høj grad om at være fintunet i forhold til, hvilke markedsmekanismer, der kan påvirke en aktie i løbet af en dag. Du skal købe billigt og sælge højt, og som minimum med en lille positiv forskel mellem de to beløb.

Der findes flere forskellige strategier inden for dagshandel med aktier, og nogle af de mest populære er:

  1. ”Range Trading”: I denne form for dagshandel gælder det om at holde øje med, hvilke markeder (altså aktier), der er overkøbte og oversolgte i løbet af en dag. Aktiehandlere som benytter sig af denne strategi, skal fokusere på at købe aktier, som er oversolgte, og sælge aktier som er overkøbte. Netop denne strategi inden for aktiehandel kan være attraktiv at anvende på de markeder, som oplever store svingninger og ikke har nogen tydelige langsigtede tendenser op eller ned.
  2. ”Scalping”: Hvis du anvender strategien, som populært kaldes for ”scalping”, altså skalpering på dansk, så har du fokus på at opkøbe en masse små aktier og sælge dem alle sammen med en lille fortjeneste. Her tager du altså bogstaveligt talt og trimmer toppen af aktiepriserne og giver til dig selv. Denne strategi er i høj grad indbegrebet af ordsproget ”mange bække små gør en stor å”.

 

Med denne strategi kan du i virkeligheden ende med at tjene mange penge, hvis blot du har en stor nok pulje at købe for. Køber du således 5.000 aktier til 100 kr. stykket om morgenen, og sælger dem til 102 kr. om eftermiddagen, så kan du i virkeligheden tjene 10.000 kr. på en enkelt dag.

  1. Nyhedsbaseret handel: Denne form for dagshandel har fokus på, hvordan medier og særligt nyhedsdækningen i løbet af en dag kan påvirke aktiepriserne. Hvis du som dagshandler for eksempel ved, at en virksomhed vil komme med en pressemeddelelse i løbet af en pågældende dag, så kan du satse på at deres aktie vil stige som følge af dette. I det tilfælde skal du købe aktien før pressemeddelelsen offentliggøres og sælge efterfølgende.

Strategi 2: Vækstinvestering

Vækstinvestering er en ganske populær form for aktiehandel, som er baseret på ideen om, at en virksomhed vil vækste kraftigt inden for en fremtidig tidshorisont. Her lægges der vægt på den enkelte virksomheds kapitalvurdering, og hvis du regner med at en virksomhed vil have stor økonomisk vækst inden for det næste år eller de næste fem år, så kan det være, at vækstinvestering er noget for dig.

Når du handler med aktier med en tilgang af vækstinvestering, så er det mindre vigtigt, hvad aktien handles til netop nu (altså om den er dyr eller billig). Her handler det udelukkende om, at du tror, at aktien vil stige i værdi i forbindelse med, at virksomheden vækster på et tidspunkt i fremtiden.

Et eksempel på vækstinvestering kan være, at en virksomhed melder ud om en ny strategi eller en produktlinje, de vil lancere i løbet af en årrække. Hvis du har stor tiltro til netop denne virksomheds forretningsidé, og du tror at virksomheden vil opnå stor vækst på grund af nye tiltag, så kan du således vælge at vækstinvestere. Denne strategi kan kræve en del analyse og indebærer også en vis portion af satsning, da der jo som bekendt aldrig er nogen sikkerhed for, hvordan en virksomhed vækster (enten positivt eller negativt) i fremtiden.

Strategi 3: Værdiinvestering

Værdiinvestering handler om at udvælge aktier, der virker til at være undervurderede på aktiemarkedet i forhold til deres regnskabsværdi. Hvis for eksempel en aktie i en teknologivirksomhed sælges for mindre end du mener, den potentielt burde være værd, så kan det være, at værdiinvestering er noget for dig.

Med denne type af investering kræves det, at du bruger en del tid på at analysere de enkelte aktieselskaber og gå typisk også gå deres regnskab igennem for at få indblik i, om aktien reelt er udbudt til mindre end den potentielt kunne være værd.

Formålet med denne form for aktiehandel er, at aktien på et tidspunkt vil opnå sin sande markedsværdi, og så har du således tjent forskellen fra da den var undervurderet og til dens sande værdi. Denne type investering er særligt blevet populær og kendt, da det er en af de primære strategier, som den verdenskendte investor Warren Buffet anvender inden for aktiehandel.

Strategi 4: Dividendeinvestering

Udbytteinvestering eller dividendeinvestering går kort fortalt ud på, at du køber aktier med henblik på at få udbetalt de typisk årlige dividender, som afgøres af en portion af virksomhedens overskud eller profit. Denne form for investering kan for mange virke ganske sikker, og den kan i høj grad også øge stabiliteten i din investeringsportefølje. Dog vil dividender i mange tilfælde ikke udgøre en stor procentdel, og derfor vil dit økonomiske afkast, som du modtager per krone investeret, være mindre ved denne type af investering end ved de mere risikable.

Det er dog stadig vigtigt at huske på, at udbytteinvestering ikke er uden risici. I forbindelse med den økonomisk krise i 2008 og 2009 stoppede mange virksomheder med at udbetale dividender eller reducerede deres dividender betydeligt. Dette gjaldt også virksomheder og banker, som var kendte for deres stabile og konsistente dividendeudbetalinger.

Strategi 5: Passiv investering

Passiv investering lyder måske kedeligt, men det er faktisk en af de absolut mest populære former for investeringsstrategier blandt almindelige danskere. Her appliceres den velkendte buy-and-hold (køb og fasthold) metode, som betyder, at du køber en aktie og holder fast på den i en lang årrække.

Med denne strategi handler det i virkeligheden om at købe og sælge mindst muligt, og du bruger derfor meget lidt af din tid på aktiebørsen. En populær tilgang til denne strategi er indeksinvestering. Indeksinvestering går ud på, at du forsøger at afspejle et bredere markedsindeks med dine aktier. For eksempel kan du investere i det danske OMX25 (tidligere C20 index), som betegner de 25 største virksomheder i Danmark. På denne liste finder du blandt andet Carlsberg, Mærsk, Novo Nordisk og lignende.

Hvis du er interesseret i indeksinvestering, kan det være en god idé for dig at sætte dig ind i de forskellige indeksfonde, som findes. Hver indeksfond har deres egen portefølje, og de kan variere vidt og bredt. Som udgangspunkt skal du forsøge at finde en indeksfond, som har lav risiko og højt afkast.

Passiv investering er typisk en billigere strategi, da du meget sjældent betaler de gebyrer, som er forbundet med køb og salg på en aktiebørs. Det er også en af de mindst komplekse former for investeringsformer, og kan til og med give ganske pæne afkast, hvis du ellers er forberedt på en længere tidshorisont på måske flere årtier.

Valg af platform

Når du skal i gang med at handle med aktier, er det vigtigt for dig, at du vælger den rette platform at handle på. Hvilken platform du skal vælge, afgøres i høj grad af, hvilken strategi du ønsker at anvende i din handel med aktier.

Afgifter

Afgifterne ved aktiehandel er noget af det vigtigste at kigge på, når du vælger platform. Den måde du gerne vil handle med aktier på, skal nemlig gerne passe til platformen, så du ikke mister for mange penge på gebyrer og afgifter.

Som udgangspunkt skal du altid betale kurtage, når du handler med aktier. Kurtage er prisen for at gennemføre en handel, og det betaler du til den bank eller platform, som du vælger at handle igennem. Kurtagen vil typisk variere alt efter hvilken platform, du vælger, men også om du køber danske, norske, svenske eller eksempelvis amerikanske aktier.

I de fleste tilfælde vil kurtagen være et minimumsbeløb eller en fastsat procentdel af aktiens værdi. Nogle platforme har dog ingen minimumskurtage, men tager blot en fast procentdel af aktiens værdi. Enkelte platforme tager endda en fast procentdel kurtage, uanset om du handler med danske eller udenlandske aktier. Det kan være en fordel at overveje, hvis du er interesseret i en meget bred og global portefølje.

Brugervenlighed

Udover afgifter er der selvfølgelig også et aspekt af brugervenlighed, som er værd at overveje, når du skal vælge den rette platform til dig.

Brugervenlighed er selvfølgelig meget subjektivt, og netop derfor kan det også være en god idé hvis du tager et kig på nogle af de mest populære platforme, inden du sætter dig fast på én af dem. Mange brugere foretrækker et overblik, hvor de både kan se deres nuværende beholdning af aktier, og også kan se, hvor stort afkast de har opnået. Hvor infografisk og visuel en platform er, varierer dog meget, og det kan være smart at finde en platform, som du synes er indbydende at navigere på, så aktiehandel bliver sjovere for dig.

Hvilken platform skal jeg så vælge til aktiehandel?

Der er utroligt mange platforme til aktiehandel i Danmark, og faktisk har de fleste banker deres egen platform, hvor de tilbyder dig at komme i gang med aktiehandel. Så derfor kan vi ikke give dig det endelig svar. Dog er bankernes platforme typisk alt for dyre, og en del af dine penge vil gå til at dække gebyrer og afgifter. Af netop denne årsag anbefales det altid at finde en mere selvstændig platform. I dette afsnit fremhæver vi to af de største og mest populære platforme til aktiehandel blandt danskerne.

I Danmark er de to platforme Nordnet og Degiro blandt de mest populære, og er også dem som vurderes som de bedste af medlemmerne hos Dansk Aktionærforening.

Nordnet

Nordnet er en skandinavisk aktieplatform, som blev stiftet tilbage i 1996. En af deres helt store visioner med netop denne platform er, at den skal være intuitiv og let tilgængelig for alle brugere at anvende. Og det er da netop også disse parametre, som gør, at Nordnet er blandt de mest populære platforme i Danmark. Den er flere gange blevet kåret som bedste handelsplatform af Dansk Aktionærforening, og det er altså særligt på grund af service og brugervenlighed, hvor Nordnet scorer utroligt højt.

En anden fordel ved Nordnet er, at de automatisk indberetter dine køb og salg til skat. Det skal du således ikke bekymre dig om at få gjort. Dog skal du selv indberette, hvis du handler på minibørserne frem for hovedbørsen.

En ulempe ved Nordnet er, at det langt fra er den billigste platform at handle aktier på. Deres kurtage (det gebyr du betaler til platformen for at købe og sælge) er ret dyr. For eksempel betaler du omkring 80 kr. for at købe eller sælge for 10.000 kr., hvorimod andre platforme kun vil opkræve en brøkdel af det beløb.

DeGiro

DeGiro er en hollandsk platform, som kun inden for de sidste par år er blevet tilgængelig. På denne korte tid er den dog allerede blevet et attraktivt valg for mange danske investorer, og det er der et par gode grunde til. DeGiro giver for det første adgang til køb og salg på alle aktiemarkeder hele verden over. Det er særligt relevant for dig, som gerne vil have en stor og alsidig portefølje eller som bare gerne vil have mulighed for at købe amerikanske eller kinesiske aktier, som også kan være meget spændende at investere sine penge i.

En anden stor og attraktiv fordel ved DeGiro er, at de tilbyder utroligt billige kurtager. For eksempel tilbyder de dig de markant billigste kurtager for handel med amerikanske aktier. For eksempel tager de lidt under 4 kr. i kurtage for at købe en Apple aktie, mens Jyske Bank vil tage 150 kr. for samme handel.

En ulempe ved DeGiro er, at de ikke indberetter automatisk til skat. Det skal du således selv sørge for, hvilket afskrækker mange. DeGiro har flere gange udtrykt, at de meget gerne vil have en aftale med skat op at stå, men det er tilsyneladende et projekt, som lader vente lidt på sig.

En simpel trin-for-trin guide til at komme i gang med at handle med aktier

Det kan virke utroligt uoverskueligt at skulle i gang med at handle med aktier, og det kan hurtigt virke som om, at alle andre bare intuitivt ved, hvordan de skal gribe det an. Det er langt fra tilfældet. Men for at komme godt fra start, kan du med fordele følge disse simple trin, som burde hjælpe dig godt fra start, uanset hvor novice du er.

1.      Bestem dig for et beløb, du vil investere

Når du skal i gang med at handle med aktier, er det en virkelig god idé, at du først finder ud af, hvor stort et beløb du egentlig gerne vil investere. Hvis du er helt ny, kan det være smart ikke at lægge ud med at investere hele din opsparing.

For mange kan det være et godt råd at begynde i det helt små første gang, du køber aktier. Begynd for eksempel med et par hundrede eller få tusinde kroner til din første handel. På den måde får du lov til at prøve dig frem uden for store risici. Og hvis du får dummet dig i denne proces, er det ikke nær så dyre lærepenge, som hvis du havde satset hele din opsparing.

Når du er blevet mere garvet inden for aktiehandel, har fået styr på både din strategi og din platform, så kan du beslutte dig for et rigtigt beløb, du for alvor vil satse på at investere. Nogle mennesker har en opsparing, som de investerer for (for eksempel hvis de selv råder over deres pensionsmidler), mens andre lægger lidt af deres løn til side hver måned, som de så køber aktier for.

2.      Beslut dig for en strategi

Når du har afsat et beløb, som du gerne vil investere i aktier, så er det på tide, at du vælger din strategi. Som nævnt ovenfor findes der en meget bred vifte af forskellige tilgange til aktiehandel, og hvis du stadig er i tvivl om, hvad der er rigtigt for dig, kan du eventuelt prøve et par forskellige.

Læg f.eks. ud med både lidt dagshandel og passiv investering. Særligt med dagshandel får du god erfaring med den platform, du ender med at vælge, og du får således et godt indblik i, hvordan du skal handle, hvis du ellers vælger en mere aktiv strategi med hyppige handler.

De fleste kaster sig først over de mere komplekse former for aktiehandel (for eksempel værdiinvestering), når de forstår, hvordan de skal indsamle den nødvendige information til denne tilgang. Mange begynder derfor med lidt lettere og mere ”hands-on” tilgange lige i starten.

3.      Opret dig på den ønskede platform

Den strategi du vælger til din handel af aktier, vil i høj grad også påvirke dit valg af platform. Derfor bør du tænke disse to trin ind samtidig. For eksempel er det relevant for dig at overveje, om du primært vil handle med danske aktier, udenlandske aktier eller en kombination af de to.

Prisen på kurtage bør også spille ind i dine overvejelser, lige som du selvfølgelig skal overveje, om din strategi fordrer megen indberetning til skat eller kun lidt. Når du har besluttet dig for den platform, som passer bedst til dig, så er det bare at gå ind på platformens hjemmeside og oprette dig med brugernavn og password. Mange platforme har desuden også en app, som gør det nemt at følge med i dine investeringer samt at tjekke trends og tendenser, mens du er på farten.

4.      Overfør penge til platformen

Når du først er oprettet på din platform, så skal du overføre penge til din konto for at komme i gang med at handle. Nogle platforme har et minimumsbeløb, du skal overføre per gang, og det kan for eksempel være $200 amerikanske dollar.

Det er ganske nemt at overføre penge til din platform, stort set uanset hvilken du vælger. Når først du har overført et beløb, kan du komme i gang med at handle.

5.      Find og køb den eller de aktier, du ønsker

Med penge på din konto er det nemt at komme i gang med at købe netop den eller de aktier, som du gerne vil eje. På Nordnet søger du for eksempel blot efter aktien i det store søgefelt øverst, og så er der markeret med store knapper inde på den pågældende side, om du vil købe eller sælge netop denne aktie.

Når du har købt din aktie, kan du nemt se den inde i dit overblik over, hvilke aktier du ejer. Her kan du også følge deres udvikling, som på de fleste platforme vises visuelt med en graf over deres vækst.

6.      Sælg på det rigtige tidspunkt

Når du først ejer den eller de aktier, som du gerne vil have, handler det sådan set blot om at sælge dem igen på det rigtige tidspunkt. Det rigtige tidspunkt defineres ud fra din strategi og dine mål. Hvis du fokuserer på dagshandel, så skal du sælge lige så snart de indkøbte aktier er steget nok til, at du – trods gebyrer – stadig har gjort en lille fortjeneste.

Er din strategi mere fokuseret på det langsigtede mål, så kan du roligt vente år eller måneder, før du begynder at tænke over at sælge. Uanset hvad skal du først sælge, når dine aktier har en kurs, som giver dig en fordelagtig profit.

Tre gode tips til at investere smart i aktier

Selvom aktiehandel kan virke besværligt og svært at sætte sig ind i, så er der et par gode råd, som du nemt kan følge, hvis du gerne vil undgå nogle af de mest basale fodfejl fra start af. De er listet her.

1.     Forstå din risikotolerance

Tolerance over for risiko er et psykologisk fænomen, som dækker over, hvordan vi hver især har det med risiko i vores liv. De fleste investeringer er forbundet med nogen grad af risiko, og derfor kan det være en god idé for dig, at sætte dig ind i, hvordan din risikotolerance er.

Når du forstår den, vil du nemlig i højere grad være i stand til at foretage investeringer, som passer til dig. Nogle mennesker trives med en høj risikotolerance (altså hvor du har en høj risiko for at tabe din penge, men samtidig en sandsynlighed for at vinde mange penge, hvis det går godt). Andre mennesker har en lav risikotolerance, hvor hverken gevinst eller tab er særligt stort.

2.      Diversificer din portefølje

Det måske bedste råd til alle, som skal i gang med a handle med aktier er, at diversificere deres portefølje. Dette går i korte træk ud på, at du skal sørge for at købe aktier inden for mange forskellige industrier og brancher. Denne strategi sikrer nemlig, at du ikke mister mange penge, når én industri oplever en økonomisk nedtur.

Med en bred og varieret portefølje, vil du næsten altid have gevinst på ét område ad gangen, da samfundsøkonomien ofte udfolder sig således, at når det går skidt for nogle industrier, går det godt for andre.

3.      Hold hovedet koldt

Hvis du gerne vil være dygtigt til at handle med aktier, er det vigtigt at du holder hovedet koldt og ikke lader dig styre af emotionelle eller irrationelle impulser. Du vil blive overrasket over, hvilke årsager nogle mennesker har for at købe eller sælge særlige aktier. Det kan være alt fra, om de selv kan lide produktet, til om de synes virksomheden har et flot logo eller en sympatisk direktør.

Samtidig bør du ikke sælge dine aktier blot fordi din mavefornemmelse fortæller dig det. Det kan sagtens være, at din onkel Jørgen har haft en dårlige oplevelse i Tivoli forleden, men det er ikke ensbetydende med, at du skal skynde dig ind på din platform og sælge dine aktier i Tivoli. Hold hovedet koldt og forhold dig til tallene alene. Så bliver du bedre til at investere i aktier og gro dine penge med tiden.

Aktiehandel og skat – det skal du være opmærksom på

Det sidste men bestemt ikke det mindst vigtige emne inden for aktiehandel er beskatning. Denne del er værd at sætte sig ind i, når du påtænker at gå i gang med at handle med aktier. Dog skal du i Danmark ikke bekymre dig om skat, før du sælger dine aktier igen. Så alt afhængig af din investeringsstrategi kan skat være en bekymring, du først har om mange år ude i fremtiden.

I Danmark er det nemlig sådan, at du først beskattes af gevinsten (dit afkast), når du sælger aktien. Det er således også først på dette tidspunkt, at du realiserer dit afkast – altså får penge ud af din aktie og ikke kun på papiret. Gevinst ved salg af almindelige aktier beskattes som aktieindkomst, og hvis du har tabt penge på en aktie, kan du faktisk trække tabet fra i skat (såfremt Skattestyrelsen er blevet oplyst om købet af den pågældende aktie). Du kan altid få oplysninger om taksterne for aktieindkomstbeskatning på Skattestyrelsens hjemmeside.

Hvis du ejer aktier i et selskab, som udbetaler udbytte (dividender), så skal du betale det, der hedder udbytteskat. Andelen af skat du skal betale af dine dividender, afhænger af størrelsen på dit udbytte. I de sidste mange år i Danmark, har man skulle betale udbytteskat på henholdsvis 27 % og 42 %, afhængigt af størrelsen på udbyttet. Grænserne for hvornår du skal betale hvilke takster, ændrer sig fra år til år. Du kan dog altid få dem oplyst på skats hjemmeside. I år 2020 skal du for eksempel betale 27 % i skat af de første kr. 55.300 kr. du tjener som dividender. Det du tjener over 55.300 kr., skal du betale 42 % i udbytteskat af.